รายงานประจำปี

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Annual Report

รายงานประจำปี (ภาษาไทย)

รายงานประจำปี 2562

File : 9.66 MB

รายงานประจำปี 2561

File : 2.38 MB

รายงานประจำปี 2560

File : 6.21 MB

รายงานประจำปี 2559

File : 2.76 MB

รายงานประจำปี 2558

File : 1.30 MB

Annual Report

รายงานประจำปี (ภาษาอังกฤษ)

Annual Report 2019

File : 9.66 MB

Annual Report 2018

File : 2.38 MB

Annual Report 2017

File : 6.21 MB

Annual Report 2016

File : 2.76 MB

Annual Report 2015

File : 1.30 MB

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com