Web Analytics

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายขายประจำโครงการ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี(ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สร้างยอดขาย ยอดโอนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPT ที่ตนได้รับ
2. ต้อนรับลูกค้าให้เป็นตามกระบวนการขาย ดูแลลูกค้า และอธิบายรายละเอียดของโครงการ
3. ปิดการขาย จัดเตรียมเอกสารการจองและสัญญาต่าง ๆ ของลูกค้า
4. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดทำข้อมูลลูกค้า และบริหารพอร์ทลูกค้าที่รับผิดชอบ
5. ดูแลภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า ได้แก่ สำนังานขาย บ้านตัวอย่าง และพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ
6. อัพเดตยอดขายในโครงการประจำวัน ประสัปดาห์ และประจำเดือน
7. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศหญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
4. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์
5. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สมารถออกบูธนอกสถานที่ได้
6. มีทัศนคติที่ดี รักในงานขาย สนใจงานสายอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบประเภทบ้านจัดสรร
7. หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้า Luxury Class จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เสื้อยูนิฟอร์ม
3. บ้านพักพนักงานกรณีไปต่างจังหวัด (โรงแรม)
4. วันพักร้อน
5. สวัสดิการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น งานศพ, งานแต่ง
6. งานเลี้ยงสังสรรค์
7. สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัท


สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 088-022-8944
อีเมล : hr@preecha.com


สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา(ปากช่อง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
- มีประสบการในการขายบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักในการบริการ และสามารถปิดการขายได้
- มีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร


คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

สวัสดิการ
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 088-022-8944
อีเมล : hr@preecha.com


สมัครงาน
หัวหน้าฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา(ปากช่อง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
2.วางแผนงานการขาย,วางกลยุทธ์การขาย และกำหนดเป้าหมายของการขายร่วมกับทีมงานการตลาด
3.สนับสนุนให้คำแนะนำและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ติดตามงานขาย และบริการงานขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
5.วางแผนกงานการโอนกรรมสิทธิ์ ร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6.ติดตามงานก่อสร้าง เพื่อส่งมอบงานและโอนกรรมสิทธิ์
7.ติดตามงานการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ของลูกค้า
8.เยี่ยมเยียนลูกค้า สอบถามถึงคุณภาพสินค้า รวมถึงความพึงพอใจต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาต่อไป
9.สำรวจตลาดคู่แข่ง เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบปรับปรุงสินค้าทั้งคุณภาพ ราคา โปรโมชั่น และเรื่องอื่น ๆ
10.สำรวจตลาดศึกษาความเป็นไปได้ในการขายและการตลาด เพื่อเปิดโครงการใหม่
10.เบิก-จ่าย และถือเงินสดย่อย เพื่อใช้จ่ายประจำของโครงการ
11.ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ฯลฯ


คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 088-022-8944
อีเมล : hr@preecha.com


สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายการตลาด
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์การใช้สื่อการตลาดให้ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการ และให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. คิดโปรโมชั่น โดยเข้าร่วมปรึกษาทีมขาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ราคา โปรโมชั่น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. สำรวจโครงการของบริษัท เช่น สื่อที่โครงการ สภาพแวดล้อม ความคืบหน้าการก่อสร้างของบ้านที่มีเป้าโอน
5. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในของโครงการบ้านต่าง ๆ Survey จัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน
6. สำรวจสื่อออนไลน์ของคู่แข่ง และอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ โปรโมชั่นต่าง ๆ ของธนาคาร พร้อมนำเสนอรายสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายขายและฝ่ายสินเชื่อ
7. Update ข่าวสารของบริษัทใน Website Facebook Social Network จัดทำ Content ประสานงานกับ Supplier และ จัดทำสรุปรายสัปดาห์
8. เข้าร่วมประชุมทีมงาน รายงานผล การติดตามลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำเดือน และจัดทำสรุปการประชุมของฝ่ายการตลาด
9. ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขาย
10. งานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง


คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 28 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. อายุ 28-45 ปี
2. จบป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office Graphic/Marketing Online/Offine
4. ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
5. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานภายใต้ภาะกดดันได้ดี
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการนำเสนอ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
7. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. เสื้อยูนิฟอร์ม 3. ค่าโทรศัพท์/Internet*** 4. ค่าน้ำมันรถ*** 5. บ้านพักต่างจังหวัด (โรงแรม)*** 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ 7. สวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ 8. สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริ
***พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง***


สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 088-022-8944
อีเมล : hr@preecha.com


สมัครงาน
โฟร์แมนก่อสร้าง (ที่สาขาโคราช)
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา(ปากช่อง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : วันหยุดประจำสัปดาห์ตามที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
2.สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.จบ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง,โยธา
4.มีประสบการณ์ด้านงานบ้านจัดสรรอย่างน้อย 1 ปี
5.มีความขยัน,อดทน, ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. อายุตั้งแต่ 25-35 ปี

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถใช้โปรแกรมExcel,AutoCAD
2.สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.จบ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง,โยธา
4.มีประสบการณ์ด้านงานบ้านจัดสรรเดิน 1 ปี
5.มีความขยัน,อดทน, ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. อายุตั้งแต่25-35 ปี
7. อาศัยอยู่ปากช่อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. รับสมัครงานที่สาขาปากช่อง

สวัสดิการ
·  ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
ตามนโยบายบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 088-022-8944
อีเมล : hr@preecha.com


สมัครงาน
ฝากประวัติสมัครงาน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปรีชากรุ๊ป

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com