Web Analytics

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโครงการ
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
2. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์หน้างาน
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดระเบียบการวางวัสดุ ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดให้
7. ตรวจรับมอบบ้านกับลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าหลังเก็บงาน Defect
8. ติดตามงานซ่อมในประกันหลังโอนให้ลูกค้า
9. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของโครงการ
10. บังคับใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
11. ตรวจสอบจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
12. อบรมการปฏิบัติงาน (เทคนิคการก่อสร้าง) ให้กับผู้รับเหมา
13. ติดตามผลการฝึกอบรม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
14. ประชุม / ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับเหมา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปวส. สาขาโยธา
- มีประสบการณ์ในการสร้างโครงการหมู่บ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- สามารถควบคุมผู้รับเหมาและคนงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office AutoCAD มีความขยันและอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สมัครงาน
ฝากประวัติสมัครงาน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปรีชากรุ๊ป

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com