Web Analytics

ประวัติบริษัท

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร: 0-2722-8855 แฟ็กซ์: 0-2722-8844

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2548 ทุนจดทะเบียน 336,000,000 บาท (ชำระเต็ม) แบ่งเป็นหุ้นสามัญประเภทเดียวทั้งหมด

บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
336,000,000
บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
336,000,000
โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มจำนวน
336,000,000
บาท

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้ได้รับความนิยม สร้างความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชน ทั่วไป ดำเนินธุรกิจด้วยการบริหาร และการจัดการที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และ พัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยูเสมอ

บริษัท สร้างโครงการคุณภาพมาแล้วมากมาย เราพร้อม ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าด้วยโครงการคุณภาพที่เราสร้างสรรค์บนทำเลศักยภาพสูง อาทิโครงการปรีชา ร่มเกล้า, ปรีชา สุวินทวงศ์ ปรีชา ไพรเวทบีช ระยอง, ปรีชา ราม 1 ราษฎร์พัฒนา, ปรีชา ราม 2 ราษฎร์พัฒนา และปรีชา ราม 3 ราษฎร์พัฒนา

อีกทั้งยังได้พัฒนาธุรกิจโครงการแนวสูง คอนโดมิเนียมในเมือง บนทำเลเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบรูณ์แบบ อาทิโครงการ PG Rama 9 Condominium, PG2 Rama 9 Condominium และอาคารปรีชา คอมเพล็กซ์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ตอบสนองความสุขในการอาศัย และรังสรรค์คุณภาพชีวิต


พันธกิจ

เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ ทันสมัย สวยงามเป็นสถานที่แห่งความสุขสำหรับครอบครัว

Preech Group

ตลอด 48 ปี
ที่ความสุข ความอบอุ่น
สัมผัสได้จากทุกโครงการ
คุณภาพ

ตลอด 48 ปี เราสรรค์สร้างสังคมคุณภาพ ใส่ใจทุกๆ รายละเอียด เพื่อให้การใช้ชีวิตที่มีความสุขในมาตรฐานสูงสุดของการใช้ชีวิต..ในภายใต้หลังคาเดียวกัน

Construction

Construction

การก่อสร้างให้มีคุณภาพตั้งแต่รากฐาน
ด้วยระบบการก่อสร้างที่ทำให้บ้านแข็งแรง
ตอบโจทย์ครบฟังก์ชั่น ทุกพื้นที่ใช้สอย
คุ้มค่าลงตัว กับการ ใช้ชีวิตที่มีดีไซน์
บ้านที่ให้มากกว่าคำว่าบ้าน

Innovation

Innovation

ค้นหานวัตกรรมการก่อสร้าง และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มคุณค่า และความสุข ความสะดวกอย่างไม่หยุดนิ่ง

Smart

Smart

เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่อต่อเทคโนโลยี

Product

Product

ตอบโจทย์ครบฟังก์ชั่น ทุกพื้นที่ใช้สอยคุ้มค่าลงตัว กับการใช้ชีวิตที่มีดีไซน์ บ้านที่ให้มากกว่าคำว่าบ้าน