Web Analytics


Property Development

สิ่งที่สัมผัสได้แห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอด 48 ปี


Property Development

สิ่งที่สัมผัสได้แห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอด 48 ปี


Property Development

สิ่งที่สัมผัสได้แห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอด 48 ปี

/


Property Development

สิ่งที่สัมผัสได้แห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอด 48 ปี


Property Development

สิ่งที่สัมผัสได้แห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอด 48 ปี


Property Development

สิ่งที่สัมผัสได้แห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอด 48 ปี

/

Day
48 Years Property Development

Unit
48 Years Property Development

People
48 Years Property Development

Million
48 Years Property Development

ปรีชากรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายในการให้บริการ และมุ่งพัฒนาธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยมาตรฐานและความรับผิดชอบอย่างสูง

%


Single house

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

%


Town Home

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

%


Home Office

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

%


Condominiums

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

ปรีชากรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายในการให้บริการ และมุ่งพัฒนาธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยมาตรฐานและความรับผิดชอบอย่างสูง

%


Single house

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

%


Town Home

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

%


Home Office

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

%


Condominiums

โครงการ ติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยทำเลแห่งศักยภาพ

ปรีชากรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการด้วยมาตรฐานและความรับผิดชอบสูง


จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป คือในนาม หมู่บ้านปรีชา โดยในปี พ.ศ.2518 ถึงปัจจุบัน หมู่บ้านปรีชา ได้ริเริ่มและ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกือบทุกรูปแบบกว่า 20 โครงการ ทั้งประเภทหมู่บ้านจัดสรร ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักตาก อากาศ โรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ทำให้หมู่บ้าน ปรีชา เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอด หมู่บ้านปรีชา ได้มีการปรับตัวที่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญ ที่สุด คือ การได้รวมกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งหมด 9 บริษัท เข้าเป็นหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยมี บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ทั้งนี้ เพื่อทำให้การบริหารงานของบริษัทมี ความเป็นปึกแผ่น และมีฐานความมั่นคงในด้านการเงินมาก ยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537

จากความสำเร็จเหล่านี้ บริษัทมั่นใจ ในการที่พัฒนาโครงการใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับความ ต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนโดยเปลี่ยนเป็น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวัน ที่ 5 มิถุนายน 2538 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ได้อนุมัติให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า PREECHA

ดังนั้น การพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป มีความรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการพิถีพิถันในทุกรายละเอียดของการก่อสร้างในทุกขั้นตอน จึงทำให้บ้านทุกหลัง และโครงการทุกแห่ง ประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวนโยบายปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานของโครงการเรื่อยมา และต่อไปในอนาคต

ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาคำนวณเพื่อคุณภาพสูงสุด

เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน

ทีมงานมืออาชีพเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

คำนึงถึงปลอดภัยระหว่างการทำงานของทีมงาน