ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

News Activities

ข่าวประกาศ
26 Aug 2020
วันหยุดตามประเพณีประจำปี
ข่าวประกาศ
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ปี 2563

แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ ปี 2563