ข่าวสารผู้ถือหุ้น

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Investor News

วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาษาไทย)

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

File : -

Investor News

วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาษาอังกฤษ)

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

File : -

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

File : -

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com