ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Welfare and Benefits

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัส

ปรับเงินเดือนประจำปี

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: 02-722-8855
Email: info@preecha.com