หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "หมู่บ้านปรีชา" กำลังขยายโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ คือ (สำนักงานใหญ่ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 7228855 ต่อ 5003
แฟกซ์ : 02 7228844
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อี-เมล์ : napakaorn.k@preecha.com , hr@preecha.com

JOB TITLE
POSTED