หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "หมู่บ้านปรีชา" กำลังขยายโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ คือ (สำนักงานใหญ่ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 7228855 ต่อ 5002 – 5004, 6064
แฟกซ์ : 02 7228844
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อี-เมล์ : napakaorn.k@preecha.com , hr@preecha.com

JOB TITLE
POSTED
1. ผู้จัดการฝ่ายขาย (1 ตำแหน่ง)
2017-05-18
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนในการทำสือประชาสัมพันธ์ในการขาย และการตลาดได้เป็นอย่างดี
- ติดตามและควบคุมทีมงานได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการหมู่บ้านปรีชาราม 3 (ซอยมิสทีน) (1 ตำแหน่ง)
2017-05-18
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
- มีประสบการในการขายคอนโดมิเนี่ยม และบ้านเป็นอย่างดี
- มีใจรักในการบริการ และสามารถปิดการขายได้
- มีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (PG พระราม 9) (1 ตำแหน่ง)
2017-05-18
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
- มีประสบการในการขายคอนโดมิเนี่ยม และบ้านเป็นอย่างดี
- มีใจรักในการบริการ และสามารถปิดการขายได้
- มีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร