หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "หมู่บ้านปรีชา" กำลังขยายโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ คือ (สำนักงานใหญ่ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.)

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 7228855 ต่อ 5003
แฟกซ์ : 02 7228844
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อี-เมล์ : napakaorn.k@preecha.com , hr@preecha.com

JOB TITLE
POSTED
1. โฟร์แมน (1 ตำแหน่ง)
2017-11-30
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษา ปวช. สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการสร้างโครงการหมู่บ้านอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถควบคุมผู้รับเหมาและคนงานได้เป็นอย่างดี
2. ผู้จัดการแผนกบัญชี...ต้องการด่วนมาก (1 ตำแหน่ง)
2017-11-30
>หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในฝ่าย
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว ้ / สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
- ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว ้
- ตรวจสอบงบบริหาร(งบภายใน) ของแต่ละหน่วยงาน พร้อม Consulidate เป็นงบบริหารบริษัททั้งหมด
- ตรวจเช็คต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างส่งผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจเช็คแบบยื่น ประจำเดือน ภงด. 5, ภงด. 53, ภพ. 30 และ ภธ. 40
- จัดทำแบบ ภงด.50 พร้อมรายงานประจำปี
* เคยทำบัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง*
>คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี ) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
>คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป สาขาบัญชี
- สามารถปิดงบบัญชีได ้
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได ้
- บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
- สามารถนำเสนอผลงานให้ฝ่ายบริหารเข้าใจ
- ถ้ามีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ติดต่อหน่วยงานราชการสรรพากร และธนาคารได้ดี