หน้าหลัก > เคล็ดลับเรื่องบ้าน

เคล็ดลับเรื่องบ้าน

Page 1/2

ปลูกต้นไม้บนตึกสูง ต้องระวังอะไรเป็นสิ่งแรก
สวนหินสวนประดับในอาคาร น่าจะใช้หินประเภทใด
ทำสนามหญ้าบนดาดฟ้าอาคารพาณิชย์ดีไหม
อย่าลืม "ดอกบัว" ต้องการแดด
ปลูกหญ้าอะไรที่ไม่ต้องการแดดมาก
อย่าปลูกต้นโมกต้นเดี่ยวๆ เขาเหงาเป็นเหมือนกันนะ
ปลูกผักสวนครัว อย่าลืมต้องพลิกมูนดินบ่อยๆ
ต้นมะขามอย่าให้ล้ม เพราะมีโอกาสตาย ๙๙%
มะกรูด ต้นไม้อีกอย่างหนึ่งที่ท่านน่าจะปลูกในบ้าน

Page 1/2