หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/2

June 2017

06.06.2017
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 มิถุนายน 2560

ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

April 2017

12.04.2017
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2560 บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 10 เมษายน 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2560

March 2017

27.03.2017
กิจกรรมอบรมภายในสถานที่ หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 24 มีนาคม 2560

หลักการและแนวคิด 1. การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญที่ยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสริม และนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ บุคคลมีความสามารถแต่ไม่ทำงานร่วมกัน ทีมก็ไม่อาจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นการทำให้บุคคลในทีมช่วยกัน และร่วมมือกันโดยการทำงานเป็นทีม จึงเป็นบทบาทสำคัญ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบ...

January 2017

14.01.2017
กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ 2560 โครงการปรีชา สุวินทวงศ์ พร้อมแจกร่มให้กับทางลูกบ้าน

กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ 2560 โครงการปรีชา สุวินทวงศ์

November 2016

17.11.2016
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ บมจ.ปรีชากรุ๊ป วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทปรีชากรุ๊ป จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็น สิริมงคล ให้กับบริษัทและพนักงาน โดยมี ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร

Page 1/2