หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/2

May 2017

11.05.2017
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

April 2016

04.04.2016
ข่าวหุ้น

April 2015

07.04.2015
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ณ วันที่ 23 เมษายน 2558)

May 2014

14.05.2014
เชิญประชุมเพื่อลงมติจัดตั้งนิติบุคคล โครงการปรีชา ร่มเกล้า ณ วันที่ 1/6/57 (เวลา 10.00 น.)

ประชุมภายในวันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสโมสรโครงการปรีชา ร่มเกล้า

08.05.2014
แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อาคารชุด พี.จี.พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร บี

Page 1/2