หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/3

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

July 2017

17.07.2017
คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

May 2017

11.05.2017
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

April 2016

04.04.2016
ข่าวหุ้น

ข่าวหุ้น

April 2015

07.04.2015
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ณ วันที่ 23 เมษายน 2558)

Page 1/3