หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/7

April 2018

26.04.2018
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

November 2017

07.11.2017
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ปี 2561

03.11.2017
การอบรมอพยพหนีไฟ บมจ. ปรีชากรุ๊ป ณ อาคารปรีชากรุ๊ป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

August 2017

31.08.2017
อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

Page 1/7