หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/7

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

November 2017

07.11.2017
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ปี 2561

03.11.2017
การอบรมอพยพหนีไฟ บมจ. ปรีชากรุ๊ป ณ อาคารปรีชากรุ๊ป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

August 2017

31.08.2017
อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

22.08.2017
โครงการ Green Office สำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 22 สิงหาคม 2560

Page 1/7