หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/6

August 2017

31.08.2017
อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งาน "ตารางงาน-การวางแผนงานประจำสัปดาห์" บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 8

22.08.2017
โครงการ Green Office สำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 22 สิงหาคม 2560

July 2017

17.07.2017
คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา

เรื่อง นโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

Page 1/6