Condominium
คอนโดมิเนียม

PG2 RAMA 9 Condominium รับยามแสงอรุณจากปลายฟ้า.. กับภารกิจของทุกๆวัยกับวันที่ไม่ต้องเร่งรีบ สัมผัสความลงตัวของการใช้ชีวิต ที่กำหนดได้

TYPE 1 BED ROOM

TYPE 2 BED ROOM

TYPE 3 STUDIO