project info
รายละเอียดโครงการ

PG RAMA 9 Condominium โลกที่สะท้อนรสนิยมของผู้ที่รู้จักใช้ชีวิต... ทามกลางธรรมชาติที่เป็นส่วนตัวจะทำให้คุณหลงรัก ตั้งแต่แรกเห็น จนกลายเป็นที่ๆอยากเข้ามาใช้ชีวิต และค้นพบความสุขที่แท้จริงที่นี่...

รับยามแสงอรุณจากปลายฟ้า.. กับภารกิจของทุกๆวัยกับวันที่ไม่ต้องเร่งรีบ สัมผัสความลงตัวของการใช้ชีวิต ที่กำหนดได้