จะทำให้คุณหลงรัก ตั้งแต่แรกเห็น จนกลายเป็นที่ๆอยากเข้ามาใช้ชีวิตและค้นพบความสุขที่แท้จริงที่นี่...

PG RAMA 9 Condominium คอนโดมิเนียม
พระราม 9
รับยามแสงอรุณจากปลายฟ้า.. กับภารกิจของทุกๆวัย กับวันที่ไม่ต้องเร่งรีบ สัมผัสความลงตัวของการใช้ชีวิต ที่กำหนดได้

เริ่มต้น 3.05 ล้าน
เริ่มเพียง 70,500 บาท/ตร.ม.

จะทำให้คุณหลงรัก ตั้งแต่แรกเห็น จนกลายเป็นที่ๆอยากเข้ามาใช้ชีวิตและค้นพบความสุขที่แท้จริงที่นี่...

PG RAMA 9 Condominium คอนโดมิเนียม
พระราม 9
รับยามแสงอรุณจากปลายฟ้า.. กับภารกิจของทุกๆวัย กับวันที่ไม่ต้องเร่งรีบ สัมผัสความลงตัวของการใช้ชีวิต ที่กำหนดได้

เริ่มต้น 3.05 ล้าน
เริ่มเพียง 70,500 บาท/ตร.ม.

จะทำให้คุณหลงรัก ตั้งแต่แรกเห็น จนกลายเป็นที่ๆอยากเข้ามาใช้ชีวิตและค้นพบความสุขที่แท้จริงที่นี่...

PG RAMA 9 Condominium คอนโดมิเนียม
พระราม 9
รับยามแสงอรุณจากปลายฟ้า.. กับภารกิจของทุกๆวัย กับวันที่ไม่ต้องเร่งรีบ สัมผัสความลงตัวของการใช้ชีวิต ที่กำหนดได้

เริ่มต้น 3.05 ล้าน
เริ่มเพียง 70,500 บาท/ตร.ม.