หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา



ปรีชากรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายในการให้บริการ และมุ่งพัฒนาธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยมาตรฐานและความรับผิดชอบอย่างสูง

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมาช้านาน คือในนาม หมู่บ้านปรีชา ภายใต้การบริหารงานจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นำโดย คุณปรีชา ถิรกิจพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท และกลุ่มเพื่อนผู้ร่วมธุรกิจ

โดยในปี พ.ศ.2518 ถึงปัจจุบัน หมู่บ้านปรีชา ได้ริเริ่มและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกือบทุกรูปแบบกว่า 20 โครงการ ทั้งประเภทหมู่บ้านจัดสรร ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักตากอากาศ โรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทำให้ชื่อเสียงของหมู่บ้านปรีชา เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอด และเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารธุรกิจและองค์กรหมู่บ้านปรีชา ภายหลังจึงได้มีการปรับตัวที่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุด คือ การได้รวมกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งหมด 9 บริษัท เข้าเป็นหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยมี บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ทั้งนี้ เพื่อทำให้การบริหารงานของบริษัทมีความเป็นปึกแผ่น และมีฐานความมั่นคงในด้านการเงินมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537

จากความสำเร็จเหล่านี้ ทำให้คณะกรรมการของบริษัทมั่นใจในการที่พัฒนาโครงการใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนเป็น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า PRECHA

ดังนั้น การพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการพิถีพิถันในทุกรายละเอียดของการก่อสร้างในทุกขั้นตอน จึงทำให้บ้านทุกหลังและโครงการทุกแห่ง ประสบความสำเร็จ
ด้วยดี ซึ่งบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวนโยบายปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานของโครงการเรื่อยมา และต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ปรีชากรุ๊ป จึงเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย และเป็นกลุ่มบริษัทที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกๆ ด้านต่อไป